رمان سراب

رمان سراب نوشته زهرا علیزاده اختصاصی سایت باغ رمان

رمان سراب

دانلود رمان سراب

نویسنده: زهرا علیزاده

ژانر: عاشقانه

تعداد صفحات: 656 صفحه

مقدمه رمان سراب:

قطره های باران به شیشه ضرب میزد و بخار روی شیشه مینشست. قطره ها که از تن شیشه فرو میریختند تمام گرد و غبار آن را میشستند. ولی بخار هنوز پابرجا بود. با چشم ابرهای تیره را دنبال کردم… فنجان را به سمت دهان بردم داغی قهوه لبم را سوزاند ولی بی اعتنا نوشیدم. داغی از لبم به سمت معده ام راه گرفت و من بی توجه به این سوختن دوباره نوشیدم. زندگی من داغتر از این قهوه است آنقدر داغ که دیگر سوختنی را حس نمیکنم و من چقدر محتاج مسکنی قوی هستم تا به وجود پرآشوبم تزریق شود، آرامش و رخوتی به تمام تنم ببخشد و مغزم را به قدری بی حس کند که از این بی حسی لذت ببرم. کاش چنین مسکنی وجود داشت.

ادامه خواندن رمان سراب