رمان آشوب قلب ها

رمان آشوب قلب ها نوشته شیدا خسروی اختصاصی سایت باغ رمان

رمان آشوب قلب ها

دانلود رمان آشوب قلب ها

نویسنده: شیدا خسروی

ژانر: عاشقانه

تعداد صفحات: 519 صفحه

مقدمه رمان آشوب قلب ها:

تقدیم به تو که به رسم جاده ها دوری ولی به رسم دل با تو فاصله ای نیست…

من از دهه ی عشق ممنوع می آیم… از دهه ی نگاه ممنوع… زیبایی ممنوع… شعر ممنوع… و کلام ممنوع!

من از جنس هیچکس نیستم…

من عدد شناسنامه ام را انکار نمیکنم… اما سالهاست که عدد شناسنامه ام مرا انکار کرده.

من تمامی اعداد زندگی ام را کمرنگ شمرده ام!

کمرنگ عاشق شده ام… کمرنگ نفس کشیده ام… و کم رنگ خندیده ام…

ادامه خواندن رمان آشوب قلب ها