رمان دلتنگ عشق

دانلود رمان دلتنگ عشق نوشته مریم پیران اختصاصی سایت باغ رمان

رمان دلتنگ عشق

نام رمان: دلتنگ عشق

نویسنده: مریم پیران

ژانر: عاشقانه و اجتماعی

تعداد صفحات: 129 صفحه

مقدمه رمان دلتنگ عشق:

زندگی دیکته ای نیست که آن را به ما گفته بودند و گفته باشند و خواهند گفت. زندگی انشایی است که تنها باید خود بنگاریم؛ باشد که موضوع انشاء زندگی ات “خدا” ،مقدمه اش “عشق او”، و انتهایش “نگاه او” باشد؛ آمیــــــــــن خدا در مکان های دور از انتظار… به دست افرادی دور از انتظار…. و در مواقعی تصور ناپذیر…. معجزات خود را به انجام میرساند… برای آن مهربان توانا، غیرممکن وجود ندارد! همیشه، همیشه و همیشه امیدی است.

ادامه خواندن رمان دلتنگ عشق