رمان سکوت جلد دوم

رمان سکوت جلد دوم نوشته زهرا علیپور اختصاصی سایت باغ رمان

رمان سکوت جلد دوم

دانلود رمان سکوت جلد دوم

نویسنده: زهرا علیپور

ژانر: عاشقانه و اجتماعی

تعداد صفحات: 167 صفحه

مقدمه رمان سکوت جلد دوم:

خیابان اشک های آسمان را محکم در آغوش خود می فشرد…

پرنده ها به سرعت از زیر سیل اشک های باران دور میشدند. چرا که آسمان بی نهایت دلگیر است.آسمان با رعد گوشخراشی که به جان زمین میتازد آه میکشید آسمان تهران دلگیر است. دلگیر است مانند قلب مادران دو فرزندی که به دیار باقی شتافتند. ماتم زده است همانند دوبرادری که به سختی مرگ برادرشان… همدم کودکیشان… دوست و رفیقشان… میان غربت پذیرفتند… پر بغض است همانند آه پدرانی. پدرانی که تنها امید زندگیشان را از دست داده اند. دو جوا ناکام زود رفتند. زود….

ادامه خواندن رمان سکوت جلد دوم